Výstraha ČHMÚ – Velmi silné bouřky: 26.06.2020 14:00 hod. – 27.06.2020 03:00 hod.

VÝSTRAHA ČHMÚ, SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č.: 000221
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000220 vydanou 24.06.2020 v 10:30:11 hodin
Územní platnost: ORP Nový Jičín

Velmi silné bouřky
Vysoký st. nebezpečí
26.06.2020 14:00 hod. – 27.06.2020 03:00 hod.

Popis: Očekáváme velmi silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, v opakujících se bouřkách i více, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry se středem nad střední Evropou.