Výstraha ČHMÚ – Silný vítr: 16.03.2020 00:00 hod. – 16.03.2020 15:00 hod.

VÝSTRAHA ČHMÚ, SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č.: 000085
Územní platnost: ORP Nový Jičín
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000084 vydanou 14.03.2020 v 10:04:16 hodin

Meteorologická situace: Tlaková výše se bude postupovat ze střední nad jihovýchodní Evropu a po její zadní straně k nám začne proudit teplejší vzduch od jihu.

Silný vítr
Nízký st. nebezpečí
16.03.2020 00:00 hod. – 16.03.2020 15:00 hod.

Popis: Čerstvý jižní až jihozápadní vítr s nárazy nad 65 km/h.

Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.