Výstraha ČHMÚ – Mráz ve vegetačním období: 16.05.2020 00:00 hod. – 16.05.2020 06:00 hod.

VÝSTRAHA ČHMÚ, SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č.: 000148
Územní platnost: ORP Nový Jičín

Meteorologická situace: V chladnějším vzduchu se do střední Evropy od západu rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu.

Mráz ve vegetačním období
Nízký st. nebezpečí
16.05.2020 00:00 hod. – 16.05.2020 06:00 hod.

Popis: Očekává se mráz, který může poškodit vegetaci, zejména zeleninu, vinnou révu a kvetoucí ovocné stromy.

Doporučení: Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce). Použít lze i protimrazové svíce. Ve volné krajině je v souladu s obecně platnými předpisy a podle aktuální situace možné chránit vegetaci před mrazem také zapálením slámy nebo klestí.