Vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity

Na vodním toku Zrzávka byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Hladiny vodních toků stále stoupají. Byla aktivována povodňová komise. Vodní toky jsou neustále monitorovány. Byla aktivována povodňová linka 731 136 430