Vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity

Na vodním toku Jičínka byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity