Vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity

Na vodním toku Zrzávka byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.

Stavy vodních toků lze sledovat na stránce www.hladiny.cz.