Přerušení dodávky elektřiny (27.09.2019, Nový Jičín – ul. K Nemocnici, M. Baláše, Myslbekova, Novellara, Pod Skalkou, Tolstého, V. Poláka)

Jménem ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci/Vašem městě: Nový Jičín, které se bude konat:

Dne 27.09.2019
Od 7:30
Do 11:00

Nový Jičín
parc. č. 509/39

K Nemocnici
1066/96, 1395/90, 1640/86, 2205/63, 2209/69, 2231/75, 2250/65, 2290/67, parc. č. 509/28

M. Baláše
2185/3, 2204/12, 2207/19, 2227, 2233/10, 2244/5, 2246/21, 2255/16, 2259/4, 2274/8, parc. č. 509/142, parc. č. 509/158, parc. č. 509/181, parc. č. 509/185, parc. č. 509/45,

Myslbekova
1373/14, 1374/6, 1376/12, 1378/10, 1393/18, 1396/2, 1501/4, 1502/8, 1619/16, 1694/5, 1695/7, 1721/13, 1722/11, 1723/9, 1853/17, 403/21, 407/15, 446/20, 558/19, 608/3, 729/1

Novellara
1906/6, 1907/8, 1908/10, 1909/12, 1910/14, 1911/16, 1913/18, 1914/20, 1915/22, 325/2, 326/4

Nový Jičín
parc. č. 509/10, parc. č. 509/21, parc. č. 509/50, 51

Pod Skalkou
2109/10, 2125/15, 2130/29, 2131/5, 2135/37, 2136/27, 2143/23, 2144/18, 2145/25, 2147/20, 2148/41, 2149/31, 2150/16, 2151/43, 2152/28, 2154/55, 2155/3, 2156/26, 2158/49, 2159/11, 2160/21, 2162/47, 2163/45, 2165/53, 2166/51, 2168/39, 2172/35, 2177/4, 2190/24, 2194/1, 2208/34, 2248/8, 2256/36, 2276/14, 9908, parc. č. 509/176, parc. č. 509/199, parc. č. 509/200, parc. č. 509/40, 1, parc. č. 509/6

Tolstého
2191/17, 2200/12, 2212/8, 2213/18, 2223/16, 2242/3, 2245/19, parc. č. 509/143, parc. č. 509/153, parc. č. 509/154, parc. č. 509/7, parc. č. 568/2

V. Poláka
2189/13, 2193/9, 2196/15, 2197/11, 2198/21, 2199/14, 2210/19, 2216/1, 2273/17, 3, parc. č. 509/12, parc. č. 509/14, parc. č. 509/150

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.