Přerušení dodávky elektřiny (23.08.2019, Nový Jičín, ul. Slezská, Štursova, Úprkova, Valašská)

Jménem ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci/Vašem městě: Nový Jičín, které se bude konat:

Dne 23.08.2019
Od 07:30  hod.
Do 18:30 hod.

Nový Jičín – Nový Jičín

Slezská
115/7, 130/9, 1456/6, 1457/8, 1458/10, 1827/1, 1835/5, 1856/3 

Štursova
1448/3, 1495/5 

Úprkova
1440/2, 1441/4, 1442/6, 1443/8, 1444/10, 1445/12, 1446/14, 1449/13, 1450/11, 1451/9, 1453/5, 1454/3, 1455/1 

Valašská
145/1, 2100/15, 549/11, 553/5, 554/8, 555/6, 556/4, 7, 712/9, 821/3, 97/16

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.