Přerušení dodávky elektřiny (13.08.2019, Nový Jičín, ul. Císařská, Jičínská, Křenová, Lipová, Loučka, Mlýnská, Na Drážkách, Pod Horama, R. Melče, U Hráze, Za Humny, Za Korunou, Za Potokem)

Jménem ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci/Vašem městě: Nový Jičín/Loučka, které se bude konat:

Dne 13.08.2019
od 07:15 hod.  
do 19:15 hod.

Nový Jičín – Loučka

Císařská
10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 11, 111, 115, 144, 160, 281, 282, 303, 314, 337, 69, 7, 8, 80, 83, 89, 9, 96, 99, parc. č. 793, parc. č. 795/10
 
Jičínská
12, 13, 135, 331, 77, 85, 97, parc. č. 693
 
Křenová
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 159, 162, 163, 164, 165, 168, 172, 176, 190, 208, 209, 211, 263, 313, 57, 58, 74, 75, 81, parc. č. 866/3
 
Lipová
175, 210, 45, 47
 
Loučka
323, VO, 59, 9001, 9014, parc. č. 866/73
 
Mlýnská
107, 173, 174, 203, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 284, 285, 286, 287, 34, 54, 56, 60, 61, 62, 70, 82, 98, parc. č. 317
 
Na Drážkách
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 142, 171, 202
 
Pod Horama
2
 
R. Melče
288, 311, 312, parc. č. 866/74 

U Hráze
113, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 276, 277, 278, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 335, 48, 49, parc. č. 327/4
 
Za Humny
325
 
Za Korunou
146
 
Za Potokem
114, 149, 15, 300, 50, 51, 52, 53, 55, 73, 76, 86  

Nový Jičín – Nový Jičín

Nový Jičín
parc. č. 708/2, parc. č. 870/4
 
R. Melče
310

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.