Přerušení dodávky elektřiny (08.08.2019, Nový Jičín, ul. Císařská, Loučka, Mlýnská, Pod Horama, Pod Žlabcem)

Jménem ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci/Vašem městě: Nový Jičín/Loučka, které se bude konat:

Dne 08.08.2019
od 07:15 hod.
do 19:15 hod.

Nový Jičín – Loučka

Císařská
1, 4, 5, 91
 
Loučka
9008, 9011

Mlýnská
185, 236, 237, 264, 306, 63, 64, 65, 67, 94

Pod Horama
2, 3

Pod Žlabcem
92

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.