Přerušení dodávky elektřiny (03.10.2019, Nový Jičín – Loučka)

Jménem ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci/Vašem městě: Nový Jičín/Loučka, které se bude konat:

Dne 03.10.2019
Od 07:45 hod.
Do 15:00 hod.

Nový Jičín – Loučka

Loučka
9010, 9015, 9016

Za Humny
116, 188, 299

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.