Porucha na kanalizačním zařízení (15.-30.11.2018, ul. 28.října)

Jako provozovatel kanalizačního zařízení ve vaší lokalitě, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé havárii.

Podrobnosti týkající se řešení odstranění havárie kanalizace, včetně vstupu do veřejné plochy, ve smyslu místní vyhlášky a obecně platných předpisů budeme řešit našimi pracovníky, případně vybraným dodavatelem.

S podrobnostmi týkající se plánované opravy se na Vás obrátí námi vybraný zhotovitel V V Saveko Kopřivnice.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Číslo poruchy: 20874
Obec: Nový Jičín, Nový Jičín
Ulice: 28. října
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 15.11.2018 08:00
Plán. ukončení orientačně: 30.11.2018 15:00
Dotčená oblast: ul. Gregorova, Wolkerova
Způsob náhradního zásobování: Oprava havárie bude provedena dne 15.11.2018. Opravu havárie provedena fa. V+V Saveko Kopřivnice, dopravní značení je zajištěno odbornou firmou DAVOZ značky s.r.o.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

SmVaK