Porucha na kanalizaci (4.-.6.2.2019, ul. Anenská)

Jako provozovatel kanalizačního zařízení ve vaší lokalitě, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé havárii.

Podrobnosti týkající se řešení odstranění havárie kanalizace, včetně vstupu do veřejné plochy, ve smyslu místní vyhlášky a obecně platných předpisů budeme řešit našimi pracovníky, případně vybraným dodavatelem.

 

Číslo poruchy: 22232
Obec: Nový Jičín, Nový Jičín
Ulice: Anenská
Skut. zahájení: 05.02.2019 09:00
Plán. zahájení orientačně: 04.02.2019 11:00
Plán. ukončení orientačně: 06.02.2019 10:00
Sdělení pro odběratele: Oprava havárie na tělese kanalizační šachty v ul. Anenská u č.p. 906/1. Deformace uložení kanalizačního poklopu. Oprava havárie bude dokončena dne 5.2.2019.

V případě potřeby kontaktujte Poruchovou službu SmVaK 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

S podrobnostmi týkající se plánované opravy se na Vás obrátí námi vybraný zhotovitel V V SAVEKO Kopřivnice.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

SmVaK