Plánované přerušení dodávky elektřiny (č. 110060605855, Žilina – ul. Beskydská, Na Samotě, Na Výsluní, Okružní, Potoční, U Jezu, U Mlýna)

dne: 09.08.2018
od: 11:15 hod do: 15:00 hod.
v lokalitě: Žilina
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Beskydská 130 ,  131 ,  132 ,  133 ,  135 ,  136 ,  138 ,  140 ,  170 ,  214 ,  219 ,  22 ,  23 ,  26 ,  27 ,  28 ,  29 ,  30 ,  305 ,  308 ,  309 ,  31 ,  319 ,  32 ,  416 ,  427 ,  434 ,  56 ,  582 ,  parc.č. 939/2 , 
Na Samotě
24 ,  297 ,  345 ,  377 ,  421 ,  421/ZA ,  422 ,  423 ,  463 ,  550 ,  586 ,  84 ,  parc.č. 1459/2 , 
Na Výsluní
129 ,  180 ,  275 ,  276 ,  277 ,  278 ,  279 ,  280 ,  281 ,  282 ,  312 ,  313 ,  314 ,  315 ,  316 ,  317 ,  330 ,  331 ,  333 ,  334 ,  338 ,  340 ,  343 ,  344 ,  348 ,  350 ,  351 ,  353 ,  359 ,  360 ,  365 ,  370 ,  371 ,  371/VE ,  380 ,  381 ,  382 ,  383 ,  384 ,  385 ,  386 ,  391 ,  435 ,  436 ,  437 ,  438 ,  439 ,  440 , 
Okružní
11 ,  12 ,  13 ,  14 ,  15 ,  16 ,  17 ,  18 ,  19 ,  25 ,  347 ,  36 ,  372 ,  373 ,  572 ,  8 ,  parc.č. 917/2 , 
Potoční
105 ,  106 ,  108 ,  111 ,  112 ,  113 ,  114 ,  116 ,  117 ,  118 ,  119 ,  218 ,  227 ,  302 ,  304 ,  339 ,  375 ,  379 ,  417 ,  444 ,  457 ,  458 ,  478 ,  479 ,  487 ,  496 ,  504 ,  510 ,  524 ,  578 ,  597 ,  64 ,  67 ,  parc.č. 1036/1 ,  parc.č. 1656/5 , 
U Jezu
287 ,  55 ,  9 ,  9/ZA , 
U Mlýna
121 ,  122 ,  123 ,  124 ,  125 ,  126 ,  127 ,  265 ,  306 ,  378 ,  404 ,  405 ,  476 ,  parc.č. 896/5 , 
Žilina
135 ,  513 ,  9005 ,  9013 ,  9016 ,  parc.č. 1463/9 ,  parc.č. 838/1, 839

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz