Plánované přerušení dodávky elektřiny (č. 110060605852, Žilina – ul. Za školou)

dne: 09.08.2018
od: 07:45 hod do: 11:15hod.
v lokalitě: Žilina
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Za školou 559 ,  560 ,  561 ,  565 ,  568 ,  569 ,  570 ,  577 ,  599 ,  parc.č. 1493/82 ,  parc.č. 1493/83 ,  parc.č. 1493/86 ,  parc.č. 1493/93 ,  parc.č. 1493/94 ,  parc.č. 1493/99 ,
Žilina parc.č. 1596/36

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz