Plánované přerušení dodávky elektřiny (č. 110060605349, ul. Gen. Hlaďo, K Nemocnici, Karla Kryla, Revoluční, Zborovská)

dne: 13.08.2018
od: 11:30hod do: 15:00 hod.
v lokalitě: Nový Jičín
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Gen. Hlaďo
25 ,  748/4 ,  749/6 ,  750/8 ,  751/10 ,  752/12 ,  753/14 ,  754/16 ,  755/18 ,  756/20 ,  757/22 , 
K Nemocnici
1/A ,  207/9 , 
Karla Kryla
206/1 , 
Revoluční
1525/6 ,  6 , 
Zborovská
9903

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz