Plánované přerušení dodávky elektřiny (č. 110060605199, Žilina – ul. Beskydská, Na Poříčí, U Lomu, U Pstružího potoka)

dne: 17.08.2018
od: 11:15 hod do: 15:00 hod.
v lokalitě: Žilina
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Beskydská
295 ,  475 ,  488 ,  507 ,  551 ,  591 ,  60 ,  61 ,  62 ,  63 ,  65 ,  68 ,  69 ,  77 ,  79 ,  80 ,  parc. 1274/3 ,  parc.č. 1314 ,
Na Poříčí 252 ,  253 ,  311 ,  52 ,  53 ,  54 ,  549 ,  57 ,  58 ,  59 ,
U Lomu 498 ,  51 ,
U Pstružího potoka 349 ,  465 ,  508 ,  535 ,  70 ,  71 ,  72 ,  73 ,  75 ,  76 ,
Žilina 536 ,  9020 ,  9036

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz