Plánované přerušení dodávky elektřiny (č. 110060605196, Žilina – ul. Beskydská, Potoční, U Lomu)

dne: 17.08.2018
od: 07:45 hod do: 11:15 hod.
v lokalitě: Žilina
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Beskydská
115 ,  220 ,  232 ,  239 ,  240 ,  242 ,  248 ,  249 ,  267 ,  270 ,  288 ,  291 ,  292 ,  293 ,  294 ,  298 ,  33 ,  34 ,  369 ,  37 ,  38 ,  388 ,  39 ,  40 ,  41 ,  42 ,  420 ,  43 ,  44 ,  45 ,  455 ,  46 ,  47 ,  48 ,  486 ,  490 ,  500 ,  501 ,  511 ,  512 ,  579 ,  585 ,  74 ,  83 ,  85 ,  87 ,  88 ,
Potoční 100 ,  101 ,  102 ,  197 ,  197/ZA ,  238 ,  241 ,  299 ,  300 ,  301 ,  303 ,  307 ,  398 ,  515 ,  523 ,  525 ,  526 ,  527 ,  528 ,  529 ,  89 ,  90 ,  91 ,  92 ,  93 ,  94 ,  95 ,  96 ,  97 ,  parc.č. 1120/2 ,  parc.č. 1129 ,  parc.č. 1708/15 ,  parc.č. 1708/17 ,  parc.č. 1714/15 ,
U Lomu 49 ,  492 ,  493 ,  494 ,  50 ,  parc.č. 1238 ,
Žilina 9026 ,  parc.č. 1493/75 ,  parc.č. 1709/6

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz