Plánované přerušení dodávky elektřiny (č. 110060605187, Žilina – ul. Beskydská, Plk. Aloise Holny, Za Školou)

dne: 09.08.2018
od: 07:45 hod do: 11:15 hod.
v lokalitě: Nový Jičín a Žilina
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:

Beskydská 141 ,  142 ,  143 ,  144 ,  145 ,  146 ,  147 ,  148 ,  152 ,  246 ,  250 ,  266 ,  272 ,  274 ,  320 ,  342 ,  414 ,  433 ,  442 ,  443 ,  552 ,  parc.č. 655/2 ,
Plk. Aloise Holny 587 ,  589 ,  parc.č. 1596/18 ,
Za Školou 445 ,  446 ,  448 ,  466 ,  467 ,  468 ,  469 ,  480 ,  481 ,  539 ,  540 ,  542 ,  543 ,  545 ,  547 ,  548 ,  580 ,
Žilina 521 ,  9017 ,  9024 ,  parc.č. 1596/20 ,  parc.č. 1596/38 ,
Nový Jičín parc.č. 1596/17

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz