Plánované přerušení dodávky elektřiny (č. 110060604106, ul. Budovatelů, Dlouhá, Gregorova, Palackého, Sportovní, Jičínská (Loučka), Za Humny (Loučka))

dne: 02.08.2018
od: 07:15 hod do: 15:30 hod.
v lokalitě: Nový Jičín a Loučka
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Budovatelů 1766/5 ,  1767/7 ,  1768/9 ,  1769/11 ,  1770/1 ,  1771/3 ,  1772/2 ,  1773/4 ,  1774/6 ,  1775/8 ,  1778/13 ,  374/15 ,  parc.č. 1978 ,  parc.č. 384/51 ,
Dlouhá 1760/25 ,  1761/27 ,  1762/29 ,  1789/31 ,  1790/33 ,  1791/35 ,  1794/37 ,  1795/39 ,  1796/41 ,  1802/43 ,  1861/52 ,  1862/50 ,  1863/48 ,  1864/46 ,  1865/44 ,  1866/42 ,  1867/40 ,  1868/38 ,  1869/36 ,  1870/34 ,  1887/45 ,  1888/47 ,  1962/32 ,  1963/30 ,  1964/28 ,  1965/26 ,  1966/24 ,  1967/22 ,  1968/20 ,  1969/18 ,  1970/16 ,  1971/14 ,  1972/12 ,  1973/10 ,  1974/8 ,  1996/56 ,  2277/58 ,  54 ,  parc.č. 417/2 ,  parc.č. 417/3 ,  parc.č. 417/3 ,  parc.č. 621/3 ,
Gregorova 1753/45 ,  1754/47 ,  1755/46 ,  1756/44 ,
Palackého 1138/122 ,  1144/120 ,  1158/112 ,  1159/114 ,  1160/116 ,  1161/118 ,  1804/108 ,  1889/106 ,  1982/66 ,  1983/68 ,  1984/70 ,  1985/72 ,  1986/74 ,  1987/76 ,  1988/78 ,  1989/80 ,  1990/82 ,  1991/84 ,  2169/126 ,  948/102 ,  952/110 ,  994/104 ,
Sportovní 1268/7 ,  1391/9 ,  1398/8 ,  1508/3 ,  1510/5 ,  1543/11 ,  1666/1 ,  1667/13 ,  1779/12 ,  1780/14 ,  1781/16 ,  1782/18 ,  1793/17 ,  1798/19 ,  1801/15 ,  1803/2 ,  1806/21 ,  1810/4 ,  1811/6 ,

Loučka
Jičínská 161 ,  169 ,  170 ,  177 ,
Za Humny 167

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz