Plánované přerušení dodávky elektřiny (č.110060597399, ul. Lužická, Suvorovova, Svatopluka Čecha)

dne: 15.06.2018
od: 07:15 hod do: 11:00 hod.
v lokalitě: Nový Jičín – Nový Jičín
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Lužická 1149/12 ,  1204/21 ,  1237/29 ,  14 ,  1644/23 ,  1645/25 ,  1724/33 ,
Suvorovova 1981/80 ,
Svatopluka Čecha 1084/4 ,  1087/5 ,  1127/6 ,  1188/8 ,  1197/7 ,  1478/32 ,  1515/30 ,  1577/27 ,  1580/25 ,  1596/29 ,  1697/15 ,  1727/11 ,  2027/47

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz