Plánované přerušení dodávky elektřiny (č.110060597398, ul. Divadelní, Husova, Jiráskova, Purkyňova, Slovanská, Tyršova))

dne: 15.06.2018
od: 11:15 hod do: 15:00 hod.
v lokalitě: Nový Jičín – Nový Jičín
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Divadelní 1176/16 ,  1299/19 ,  1312/23 ,  1361/21 ,  1564/20 ,  2087/14 ,  825/7 ,  849/8 ,  873/5 ,  879/3 ,  894/13 ,  895/15 ,  949/11 ,  parc.č. 643/1 ,
Husova 1079/11 ,  1151/2 ,  1241/3 ,  1439/1 ,  1662/16 ,  1663/18 ,  1664/20 ,  2003/13 ,  887/7 ,  888/9 ,
Jiráskova 10 ,  10/5 ,  1043/9 ,  1075/6 ,  1152/3 ,  1209/17 ,  1295/2 ,  1611/7 ,  2084/4 ,  918/19 ,  919/4 ,  944/13 ,  950/15 ,  979/11 ,
Purkyňova 1545/44 ,
Slovanská 1092/9 ,  1211/11 ,  1270/10 ,  1293/12 ,  232/5 ,  880/3 ,  928/8 ,  934/6 ,  parc. 1739 ,
Tyršova 144/1

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz