Plánované přerušení dodávky elektřiny (č.110060592200, ul. Hřbitovní)

dne: 22.05.2018
od: 07:35 hod do: 15:00 hod.
v lokalitě: Nový Jičín – Nový Jičín
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: Hřbitovní 1871/67 ,  1976/69 ,  2203/82 ,  9002 ,  933/101

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz