Plánované přerušení dodávky elektřiny (7.5.2019, ul. Hřbitovní, Suvorovova)

plánovaná odstávka č. 110060648180
dne: 7.5.2019
od: 07:15 hod do: 19:15 hod.
v lokalitě: Nový Jičín
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Hřbitovní
parc.č. 277/24 ,
Suvorovova 1020/60 ,  1036/62 ,  1049/64 ,  1054/66 ,  1081/68 ,  1109/70 ,  1111/72 ,  1162/46 ,  1215/110 ,  1590/112 ,  2071/154 ,  2102/122 ,  2141/118 ,  448/120 ,  837/74 ,  9001 ,  903/34 ,  915/36 ,  916/38 ,  930/44 ,  931/42 ,  935/40 ,  937/48 ,  951/50 ,  973/54 ,  974/56 ,  982/58 ,  990/52 ,  9900 ,  parc.č. 326/22 ,  parc.č. 337/18 ,  parc.č. 362/15

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz