Plánované přerušení dodávky elektřiny (29.4.2019, ul. Anenská, Vančurova)

plánovaná odstávka č. 110060648431
dne: 29.4.2019
od: 07:15 hod do: 19:15 hod.
v lokalitě: Nový Jičín
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Anenská
parc.č. 1711 , 
Vančurova
1117/36 ,  447/2 ,  449/4 ,  453/6 ,  463/8 ,  468/10 ,  470/18 ,  471/20 ,  472/22 ,  473/24 ,  532/12 ,  538/26 ,  539/28 ,  582/14

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz