Plánované přerušení dodávky elektřiny (27.5.2019, ul. Jugoslávská, Komenského, Lužická, Msgr. Šrámka, Nábřežní, Novosady, Suvorovova, Žižkova)

plánovaná odstávka č. 110060647599
dne: 27.5.2019
od: 07:30 hod do: 15:00 hod.
v lokalitě: Nový Jičín
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Jugoslávská
1046/8 ,  1051/10 ,  1053/21 ,  1083/19 ,  1085/12 ,  1088/6 ,  1106/9 ,  1107/11 ,  1130/17 ,  1163/15 ,  1191/7 ,  1274/3 ,  1643/14 ,  2 ,  2079/31 ,  25 ,  618/5 ,  9001 ,  9005 ,  9006 ,
Komenského 1019/67 ,  1025/69 ,  1095/71 ,  1096/59 ,  1112/72 ,  1114/74 ,  1115/76 ,  1131/55 ,  1132/57 ,  1350/73 ,  1427/78 ,  1477/61 ,
Lužická 1123/8 ,  1148/2 ,  716/3 ,  723/5 ,  728/7 ,
Msgr. Šrámka 1013/27 ,  1014/29 ,  1026/15 ,  1028/11 ,  1029/13 ,  1030/8 ,  1037/32 ,  1042/25 ,  1058/17 ,  1061/33 ,  1064/31 ,  1070/35 ,  1074/37 ,  1102/28 ,  1103/30 ,  1105/19 ,  1119/26 ,  1147/24 ,  1157/22 ,  1183/20 ,  1184/10 ,  1187/18 ,  1384/23 ,  1392/21 ,  16 ,
Nábřežní 1060/25 ,  1071/23 ,  1078/21 ,  9001 ,
Novosady 2167/51 ,  2284/29 ,  45/VE ,  588/49 ,  621/45 ,  622 ,  623/41 ,  624/39 ,  625/37 ,  626/35 ,  627/33 ,  628/31 ,  630/27 ,  631/25 ,  632/23 ,  633/21 ,  634/19 ,  635/17 ,  parc.č. 95/3 ,
Suvorovova 972/12 ,
Žižkova 1137/26 ,  1140/25 ,  1143/12 ,  1154/3 ,  1156/14 ,  1164/47 ,  1168/27 ,  1169/10 ,  1170/8 ,  1172/16 ,  1174/20 ,  1177/18 ,  1179/23 ,  1181/6 ,  1185/22 ,  1190/29 ,  127/40 ,  1284/19 ,  1285/21 ,  1287/43 ,  129/42 ,  1296/45 ,  1306/41 ,  1323/39 ,  1324/37 ,  1331/31 ,  1341/33 ,  1381/4 ,  1689/28 ,  1690/30 ,  1691/32 ,  1692/34 ,  602/2 ,  603/1

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz