Plánované přerušení dodávky elektřiny (17.9.2018, ul. Suvorovova)

plánovaná odstávka č. 110060611119
dne: 17.09.2018
od: 07:15 hod do: 19:15 hod.
v lokalitě: Nový Jičín
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Suvorovova
2071/154 ,
parc.č. 362/15

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz