Plánované odstávky elektřiny 22.04.2021 – 23.04.2021

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / městě.

V přílohách níže najdete jednotlivé odstávky včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

 

č. 110060761732 (22.04.2021, od 8:00 do 18:30 hodin)

Nový Jičín (okres Nový Jičín)

 • Anenská: č. o. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Šenov u Nového Jičína (okres Nový Jičín)

 • Anenská: č. p. 270, 273, 274, 286, 287, 293, 327-339, 363-371, 426, 430, 500, 501, 571, 592
 • Česká: č. p. 528, 529, 530
 • Na Vyhlídce: č. p. 326, 340-347, 509-520
 • U Náhonu: č. p. 252
 • kat. území Šenov u Nového Jičína (kód 707546): parcelní č. 1123/1, 1124, 1244/1

č. 110060752246 (23.04.2021, od 7:15 do 13:00 hodin)

Nový Jičín (okres Nový Jičín)

 • 28. října: č. o. 12
 • Divadelní: č. o. 1, 3, 4
 • Dostála Bystřiny: č. o. 1, 5
 • Havlíčkova: č. o. 1, 2, 3
 • Lidická: č. o. 1, 6, 8
 • Masarykovo nám.: č. o. 2, 4-8
 • Resslova: č. o. 14, 16
 • Tyršova: č. o. 4, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
 • Úzká: č. o. 13, 15, 17, 27

č. 110060752248 (23.04.2021, od 7:15 do 13:00 hodin)

Nový Jičín (okres Nový Jičín)

 • 28. října: č. o. 3, 4, 6-11, 14, 16, 18
 • Derkova: č. o. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
 • Dobrovského: č. o. 2, 3, 4, 5, 7
 • Gen. Hlaďo: č. o. 24, 29, 31, 33, 35
 • K Nemocnici: č. o. 1, 3, 4
 • Kostelní: č. o. 41
 • Masarykovo nám.: č. o. 24, 25, 26, 28, 29
 • Tyršova: č. o. 1
 • Žerotínova: č. o. 4, 6-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

č. 110060764948 (23.04.2021, od 7:15 do 13:00 hodin)

Nový Jičín (okres Nový Jičín)

 • 5. května: č. o. 2, 4, 6, 8, 10, 12
 • Dobrovského: č. o. 1
 • Jungmannova: č. o. 1, 2, 4
 • K Šatlavě: č. o. 2
 • Kostelní: č. o. 3, 4, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43
 • Křižíkova: č. o. 1, 2, 3, 5, 7
 • Masarykovo nám.: č. o. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22
 • Sokolovská: č. o. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29
 • Žerotínova: č. o. 19
 • kat. území Nový Jičín-Dolní Předměstí (kód 707465): parcelní č. 242

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy:
pdf Odstávka č. 110060761732 (pdf, 623 KB)
pdf Odstávka č. 110060752246 (pdf, 545 KB)
pdf Odstávka č. 110060752248 (pdf, 781 KB)
pdf Odstávka č. 110060764948 (pdf, 616 KB)