Kontakt
11.9.2023

Nový Jičín (ul. Pod Skalkou, V. Poláka a Horní předměstí)

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě.

V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

č. 110060913206 (02.10.2023, od 07:30, do 15:30 hodin):

 • Nový Jičín (okres Nový Jičín)
  • Pod Skalkou: č. o. 4, 8, 10, 14, 16
  • V. Poláka: č. o. 1, 3, 9, 11-17, 19, 21
  • kat. území Nový Jičín-Horní Předměstí (kód 707431): parcelní č. 509/150

č. 110060910865 (04.08.2023, od 08:00 do 15:00 hodin):

 • Nový Jičín (okres Nový Jičín)
  • Malé náměstí: č. o. 1
  • Nábřežní: č. o. 1, 3, 5, 7
  • Riegrova: č. o. 6, 8, 23
  • kat. území Nový Jičín-Dolní Předměstí (kód 707465): parcelní č. 820/3

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy