Plánovaná odstávka elektřiny – Nový Jičín, Loučka (28.01.2021; 07:30 – 15:30)

ČEZ – Plánovaná odstávka č. 110060746839
28.01.2020 mezi 07:30 až 15:30

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060746839 ve Vašem městě:

Platí pro ulice:

 • Císařská – 91099100101102103104108109111115144281282314337parc. č. 793parc. č. 795/10
 • Jičínská – 1213778597135331parc. č. 693
 • Lipová – 4547175210
 • Loučka – 90019014
 • Mlýnská – 5470107
 • Na Drážkách – 124125126127128129130142171202
 • Pod Horama – 2
 • U Hráze – 4849113
 • Za Humny – 325
 • Za Korunou – 146
 • Za Potokem – 1550515253557686114149300
 • Nový Jičín – parc. č. 708/2

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy:
pdf E-Oznámení (pdf, 99 KB)