Plánovaná odstávka elektřiny – Nový Jičín, Loučka (02.02.2021; 07:30 – 15:30)

ČEZ – Plánovaná odstávka č. 110060746843
02.02.2021 mezi 07:30 až 15:30

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060746843 ve Vašem městě:

Platí pro ulice:

  • Císařská – 7891011698083899699100101102103104105108109111115144160281282303314337parc. č. 793parc. č. 795/10
  • Křenová – 5758747581117118119120121122123159162163164165168172176190208209211313330
  • Lipová – 4547175210
  • Loučka – 59
  • Mlýnská – 5660616282203
  • Na Drážkách – 124125126127128129130142171202
  • Pod Horama – 2
  • Za Humny – 325
  • Za Potokem – 55
  • Nový Jičín – parc. č. 708/2

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy:
pdf E-Oznámení (pdf, 98 KB)