Kontakt
10.3.2023

Nový Jičín (ul. Jugoslávská, Komenského, Lužická, Msgr. Šrámka, Nábřezní, Novosady, Suvorovova a Žižkova)

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě.

V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

č. 110060879347 (31.03.2023, od 07:15 do 11:45 hodin):

 • Nový Jičín (okres Nový Jičín)
  • Jugoslávská: č. o. 3, 5-12, 14, 15, 17, 19, 21, 31
  • Komenského: č. o. 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78
  • Lužická: č. o. 2, 3, 5, 7
  • Msgr. Šrámka: č. o. 10, 13, 15-33, 35, 37
  • Nábřežní: č. o. 21, 23, 25
  • Novosady: č. o. 10, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49
  • Suvorovova: č. o. 12
  • Žižkova: č. o. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-23, 25-34, 37, 39-43, 45, 47
  • kat. území Nový Jičín-Dolní Předměstí (kód 707465): parcelní č. 1406, 1976

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy