elektrina-ikonka

Plánovaná odstávka elektřiny 30.06.2021 – Nový Jičín-Loučka

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / městě.

V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

č. 110060768145 (30.06.2021, od 7:15 do 15:30 hodin):

Jeseník nad Odrou (okres Nový Jičín)

 • část obce Hůrka
  • č. p. 1-5, 8-23, 25-58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71-80, 82, 83, 84, 86-98, 101-111, 113, 114, 115, 116,118
  • č. ev. 15
  • kat. území Hůrka (kód 649562): parcelní č. 96, 209/3, 411/6, 1008/136

Nový Jičín (okres Nový Jičín)

 • část obce Loučka
  • Císařská: č. p. 1, 4, 5, 91
  • Mlýnská: č. p. 63, 64, 65, 67, 94, 185, 236, 237, 264, 306
  • Pod Horama: č. p. 2, 3
  • Pod Žlabcem: č. p. 92
 • část obce Nový Jičín
  • Kostelní: č. o. 10

Starý Jičín (okres Nový Jičín)

 • část obce Jičina
  • č. p. 50, 51, 55
 • část obce Starý Jičín
  • č. p. 1-8, 10, 11, 12, 14, 15, 17-48, 50-55, 58-64, 66-82, 84, 85, 86, 87, 89-96, 98-115, 117, 119-133, 151,152, 153, 154
  • č. ev. 3, 11, 25, 35
  • Pod hradem: č. p. 134-148
 • část obce Vlčnov
  • č. p. 1-23, 25, 26, 27, 29-35, 37-51, 53-61, 63-76, 78-82, 84-104, 106-111, 113-118, 120-147, 149-163, 165,166, 168-172, 174, 177, 181, 182, 184, 192, 195, 198, 200, 203, 207, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 217,218, 220, 221, 223, 225, 226, 227, 233, 236, 237, 239, 242, 244, 246
  • kat. území Starý Jičín (kód 755036): parcelní č. 217, 412/1, 457, 469, 500/7, 500/18, 527/9, 527/28, 629/2
  • kat. území Vlčnov u Starého Jičína (kód 755044): parcelní č. 1/5, 12/1, 12/2, 12/3, 14/1, 14/2, 43/1, 148,206/2, 210/3, 228/4, 397/4, 428/6, 450, 526/94, 526/103, 526/117, 566/25, 572/18, 572/31, 595/78, 595/183,595/201, 616/89, 616/91, 624

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy:
pdf Odstávka č. 110060768145 (pdf, 101 KB)