elektrina-ikonka

Plánovaná odstávka elektřiny 25.10.2021 – Nový Jičín, ul. B. Martinů a Palackého

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / městě.

V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

č. 110060795023 (25.10.2021, od 7:15 do 16:45 hodin):

Nový Jičín (okres Nový Jičín)

  • B. Martinů: č. o. 1, 2, 4, 6, 6
  • Palackého: č. o. 27
  • kat. území Nový Jičín-Horní Předměstí (kód 707431): parcelní č. 868/3

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy:
pdf E-Oznámení (pdf, 172 KB)