elektrina-ikonka

Plánovaná odstávka elektřiny 04.10.2021 – Nový Jičín-Kojetín

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / městě.

V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

č. 110060796889 (04.10.2021, od 7:45 do 19:45 hodin):

Nový Jičín (okres Nový Jičín)

  • část obce Kojetín
    • č. p. 1-16, 18, 19, 21-27, 29-44, 47, 49, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 74, 75
    • kat. území Kojetín u Starého Jičína (kód 667889): parcelní č. 47, 67/1, 521/1

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy:
pdf E-Oznámení (pdf, 183 KB)