Kontakt
14.5.2024

Nový Jičín, ul. Palackého a Wolkerova

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě.

V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

č. 110060951331 (03.06.2024, od 07:30 do 15:30 hodin):

  • Nový Jičín (okres Nový Jičín)
    • Palackého: č. o. 23, 56, 58, 60, 64, 82, 124
    • Wolkerova: č. o. 1, 3, 5
    • kat. území Nový Jičín-Horní Předměstí (kód 707431): parcelní č. 1405, 1406, 14

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy