Kontakt
11.6.2024

Nový Jičín-Loučka, ul. Za Humny

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě.

V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

č. 110060954011 (02.07.2024, od 07:30 do 15:00 hodin):

  • Nový Jičín (okres Nový Jičín)
    • část obce Loučka
      • Za Humny: č. p. 137, 166, 193, 194, 195, 196, 301, 305, 321, 339
    • kat. území Loučka u Nového Jičína (kód 687006): parcelní č. 634/1

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy