Odhlášení stupně povodňové aktivity

Na vodních tocích Jičínka a Zrzávka byl odhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Hladina vodních toků má klesající tendenci. Povodňová komise je stále v pohotovosti.