Odhlášení 3. stupně povodňové aktivity

Po poklesu hladiny vodního toku Zrzávka byl odhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.