Havárie na kanalizačním zařízení (č.18893, ul. Slovanská)

Jako provozovatel kanalizačního zařízení ve vaší lokalitě, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé havárii.

 

Číslo poruchy: 18893
Obec: Nový Jičín, Nový Jičín
Ulice: Slovanská
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 15.05.2018 08:00
Plán. ukončení orientačně: 15.05.2018 15:00
Sdělení pro odběratele: Oprava havárie kanalizační stoky „AE-10“ bude zahájena s okamžitou platností. Stavební práce provede fa. Pavel Bajer s.r.o., dopravní situace je řešena odbornou firmou DAVOZ Značky s.r.o.

Podrobnosti týkající se řešení odstranění havárie kanalizace, včetně vstupu do veřejné plochy, ve smyslu místní vyhlášky a obecně platných předpisů budeme řešit našimi pracovníky, případně vybraným dodavatelem.

S podrobnostmi týkající se plánované opravy se na Vás obrátí námi vybraný zhotovitel Pavel Bajer s.r.o..

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

SmVaK