Osadní výbory ZM

Osadní výbor Žilina

Více informací...

Osadní výbor Loučka

Více informací...

Osadní výbor Kojetín

Více informací...

Osadní výbor Bludovice

Více informací...

Osadní výbor Straník

Více informací...

Osadní­ výbor je podle ust. § 121 Zákona o obcí­ch č. 128/2000 Sb. zří­zen jako poradní­ a iniciační­ orgán zastupitelstva města. Výbor je oprávněn :

  1. předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce
  2. vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce

Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo. Takový je právní výklad Ministerstva vnitra ČR, v zákoně o obcích to není výslovně uvedeno.

(zdroj - http://cs.wikipedia.org/wiki/Osadní_výbor)