Volby 2022

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

Termín voleb je stanoven na pátek 23. září 2022 (14-22h) a v sobotu 24. září 2022 (08-14h).

Koordinátor voleb a osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:

Ing. Renáta Kelnarová, tel. 556 768 210, e-mail:renata.kelnarova@novyjicin.cz

Kontaktní osoby Městského úřadu Nový Jičín na úseku voleb:

Ing. Renáta Kelnarová, tel.  556 768 210, e-mail: renata.kelnarova@novyjicin.cz

Kateřina Polochová, DiS., tel 556 768 209, e-mail: katerina.polochova@novyjicin.cz

Marta Riedlová, tel. 556 768 209, e-mail: marta.riedlova@novyjicin.cz

Podrobné informace najdete v jednotlivých sekcích.

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do Senátu Parlamentu České republiky