Veřejné fórum – anketa k ověření „10P“

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhlo v SVČ fokus Veřejné forum 2019. Občané na něm navrhli 16 příležitostí, které by mohly zlepšit život ve městě. Nyní o těchto podnětech můžete do 19. 5. hlasovat.

Hlasováním v této anketě máte možnost ovlivnit, které z příležitostí zůstanou mezi 10P – 10 příležitostmi města. Výsledných 10 příležitostí bude určeno porovnáním výsledků hlasování na samotném fóru a v této anketě. 10P bude předloženo zastupitelům a na dalším Veřejném fóru na jaře 2020 bude Vedení města občany informovat o tom, jak se jednotlivé návrhy daří realizovat a u těch, kde realizace vázne nebo není možná, zdůvodní proč.

Hlasovat je možné jen jednou a je umožněno pouze občanům s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně a jeho místních částech. Z tohoto důvodu prosím uveďte své jméno a příjmení, které slouží k ověření trvalého bydliště. Děkujeme za pochopení.

Níže si můžete prohlédnout tabulku s příležitostmi, které vzešly z Veřejného fóra (včetně počtu hlasů, které dané návrhy obdržely na místě a z počtu vyplývající pořadí v rámci fóra). Pod tabulkou najdete také zápis z Veřejného fóra 2019.

Příležitost
Počet hlasů na VF Pořadí na VF
Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy, propustné parkovací plochy aj.) 28 1.
Postavení víceúčelové sportovní haly 27 2.
Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními zajímavostmi 26 3
Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína 17 4.
Více brigád pro mladé (15–18 let) 15 5.
Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus 11 6.–7.
Řešení dopravy v centru města v souvislosti s klidovou zónou (Gen. Hlaďo – Tyršova) 11 6.–7.
Oživení náměstí zelení 9 8
Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením 7 9.
Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 10.–11.
Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa” 6 10.–11.
Ponechání cca 5 dřevěných stánků na náměstí po celý rok 5 12.
Povolení vjezdu a parkování aut na náměstí 2 13.–15.
Vybudování parkovacího domu 2 13.–15.
Komplexní úprava Žerotínského parku a Smetanových sadů 2 13.–15.
Rozšíření zdravé stravy v ZŠ a MŠ, osvěta rodičů 1 16.