Kontakt

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o souhlas s užitím znaku města Nový Jičín

Základní informace k životní situaci

Souhlas se vyřizuje za účelem užití znaku města Nový Jičín zejména při významných a oficiálních příležitostech, v publikacích a na tiskovinách.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické osoby, fyzické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Užití znaku je možné na základě udělení souhlasu 2. místostarosty města Mgr. Ondřeje Syrovátky, jemuž  Rada města Nový Jičín svěřila usnesením č. 91/R5/2019 ze dne 30.01.2019 tuto pravomoc, po doručení písemného souhlasu, pro účel, umístění a na dobu definovanou v podané žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám, 1/1, Nový Jičín

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

2. místostarosta města Mgr. Ondřej Syrovátka, tel.: 556 768 229, budova radnice, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 2. poschodí, vedení města, kancelář č. 204
pondělí a středa 08:00–17:00 hod.
úterý a čtvrtek 08:00–14:00 hod.
pátek po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Volná písemná žádost s uvedením žadatele a popisem účelu použití, umístění a doby použití znaku města. Doporučuje se použít formulář žádosti, který je k dispozici na webu města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání žádosti o udělení souhlasu, resp. udělení souhlasu s užitím znaku města není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost bude vyřízena do 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: ywmb4nc, e-podatelna@novyjicin.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor kancelář vedení města

Kontaktní osoba

JUDr. Dagmar Veličková, tel.: 556 768 314, Michaela Zetochová, tel.: 556 768 226

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

Je aktuální.