Územní studie Za kovárnou

Textová část
pdf Textová část (pdf, 2 MB)
Grafická část
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 662 KB)
pdf Výkres majetkoprávních vztahů (pdf, 201 KB)
pdf Návrh členění plochy na pozemky (pdf, 334 KB)
pdf Návrh dopravního řešení (pdf, 326 KB)
pdf Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod (pdf, 240 KB)
pdf Návrh zásobování plynem a elektrickou energií (pdf, 259 KB)
Dokladová část
pdf Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické infrastruktury (pdf, 7 MB)