Územní studie Nad hřištěm

Textová část
pdf Textová část (pdf, 6 MB)
Grafická část
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 659 KB)
pdf Výkres majetkoprávních vztahů (pdf, 359 KB)
pdf Návrh členění plochy na pozemky (pdf, 638 KB)
pdf Návrh dopravního řešení (pdf, 608 KB)
pdf Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod (pdf, 410 KB)
pdf Návrh zásobování plynem a elektrickou energií (pdf, 448 KB)
Dokladová část
pdf Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické infrastruktury (pdf, 7 MB)