Územní studie – Loučka, lokalita „Za Humny“

pdf Průvodní zpráva (pdf, 213 KB)
pdf V1 – celková situace – základní členění území (pdf, 423 KB)
pdf V2a – hlavní výkres – lokalita 1 (pdf, 321 KB)
pdf V2b – hlavní výkres – lokalita 2 (pdf, 354 KB)
pdf V3a – výkres technické infrastruktury (TI) – lokalita 1 (pdf, 219 KB)
pdf V3b – výkres technické infrastruktury (TI) – lokalita 2 (pdf, 257 KB)