Územní plánování

Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

Město Nový Jičín Změna č. 7 Územního plánu Nový JičínZastupitelstvo města Nový Jičín schválilo na svém zasedání dne 13.9.2021 Zprávu o uplatňování Územního plánu Nový Jičín v uplynulém období let 2017 - 2021 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 7 v rozsahu zadání změny. Nyní probíhá zpracování návrhu Změny č. 7 projektantem. Obec Bernartice...

Více informací...

Územně analytické podklady ORP Nový Jičín

Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Úkolem ÚAP je zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území. ÚAP se zpracovávají podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. První...

Více informací...

Platné územně plánovací dokumentace a podklady obcí správního území ORP Nový Jičín

Více informací...