Územní plán Životice u Nového Jičína

Územní plán
pdf Textová část (pdf, 271 KB)
Grafická část
pdf I.1 Výkres základního členění (pdf, 4 MB)
pdf I.2 Hlavní výkres (pdf, 4 MB)
pdf I.3 Výkres VPS, VPO a asanací (pdf, 3 MB)
Odůvodnění územního plánu
pdf Textová část (pdf, 392 KB)
pdf Odůvodnění zpracované pořizovatelem (pdf, 671 KB)
Grafická část
pdf II.1 Koordinační výkres (pdf, 9 MB)
pdf II.2 Výkres širších vztahů (pdf, 1 MB)
pdf II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 5 MB)
pdf II.4 Dopravní infrastruktura (pdf, 4 MB)
pdf II.5 Vodní hospodářství (pdf, 3 MB)
pdf II.6 Energetika, telekomunikace (pdf, 4 MB)
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
pdf Text (pdf, 209 KB)
pdf Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – SEA (pdf, 2 MB)