Územní plán pro obec Starý Jičín

Textová část
pdf Textová část včetně odůvodnění (pdf, 1 MB)
Grafická část
I. Výrok
pdf I.3. a) Výkres základního členění území 1:2 000 (pdf, 4 MB)
pdf I.3. b) Hlavní výkres 1:2 000 (pdf, 5 MB)
pdf I.3. c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000 (pdf, 3 MB)
II. Odůvodnění
pdf II.2. a) Koordinační výkres 1:2 000 (pdf, 7 MB)
pdf II.2. b) Výkres širších vztahů 1:50 000 (pdf, 2 MB)
pdf II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:2 000 (pdf, 5 MB)
Legendy
pdf Legendy k výkresům v měřítku 1:2 000 (pdf, 80 KB)
pdf Legenda k výkresu širších vztahů (pdf, 23 KB)